သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဥ်းဒေသခံ သျှမ်းရွာသားနှစ်ဦးအား အစိုးရတပ် (ခလရ-၂၇၈)မှ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ့အခွင့်အ‌ရေးမဏ္ဍိုင်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း