သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဥ်းမြို့နယ်တွင် ဆန်ဝယ်ပြီးပြန်လာသည့် ဒေသခံရွာသားတစ်ဦးကို အစိုးရစစ်တပ် ၊ တပ်သားများ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း