သျှမ်းပြည်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Facebook

သတင်း