သျှမ်းပြည်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ(ပထမအဆင့်)၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

သျှမ်းပြည်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ(ပထမအဆင့်)၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Taifreedom

Facebook

သတင်း