ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ်တွင် အရက်မူးနေသောစစ်ကောင်စီယာဉ်မောင်းမှ ပြည်သူတစ်ဦးအား ကားဖြင့်တိုက်ကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ်တွင် အရက်မူးနေသောစစ်ကောင်စီယာဉ်မောင်းမှ ပြည်သူတစ်ဦးအား ကားဖြင့်တိုက်ကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ်တွင် အရက်မူးနေသောစစ်ကောင်စီယာဉ်မောင်းမှ ပြည်သူတစ်ဦးအား ကားဖြင့်တိုက်ကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့နယ်တွင် အရက်မူးနေသောစစ်ကောင်စီယာဉ်မောင်းမှ ပြည်သူတစ်ဦးအား ကားဖြင့်တိုက်ကာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား

Taifreedom

Facebook

သတင်း