မနေ့က ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့တွင် သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်မှ ထုတ်ပြန်သည့် နောက်ဆုံးရ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Facebook

သတင်း