နမ္မတူမြစ်(ခေါ်)မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်တည်ဆောက်နေသည့် ရေကာတာစီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ရန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ သီပေါမြို့နယ်မှ ဦးဆောင်သူ ၄ ဦးကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းသည့်ကိစ္စ သလောထားထုတ်ပြန်

Facebook

သတင်း