ဒေသခံများ၏ ဆန့်ကျင်မှုများကြားမှ မိုင်းခုတ်တွင် ကျောက်မီးသွေးစတင်တူးဖော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းပြည်မြစ်ချောင်းအတွက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း