တပ်မတော် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးကာလ ထပ်မံတိုးမြှင့် ရပ်ဆိုင်းပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ RCSS ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း