ကွန်ဟိန်းရွာသားများက သံလွင်မြစ် နှင့် သမိုင်းဝင်စေတီပုထိုးတော်အတွက် ဆုတောင်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွန်ဟိန်းရွာသားတို့၏ ထုန်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း