ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

Social Media တွင် ပြန့်နှံ့နေသော နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေးဌာနကြီးမှ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံးသို့ လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်သွားရန် လမ်းညွန်ချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်

Facebook

သတင်း