ဒီမိုကရေစီ အရပ်သားအစိုးရထံမှ မြန်မာ့တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS) ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

 

 

Facebook

သတင်း