(၆)နှစ်မြောက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS) ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းကောင်း၏ အထိမ်းအမှတ်စကား

(၆)နှစ်မြောက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS) ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းကောင်း၏ အထိမ်းအမှတ်စကား(၆)နှစ်မြောက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားသည့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ(RCSS) ကိုယ်စားလှယ် ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းကောင်း၏ အထိမ်းအမှတ်စကား

Taifreedom