သျှမ်းပြည်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယအဆင့် နှင့် ပတ်သက်၍ သျှမ်းပြည်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Taifreedom