သီပေါ့မြို့နယ် တာလုံကျေးရွာသူရွာသားများမှ နမ္မတူပေါ်တည်ဆောက်သည့် ရေကာတာရပ်တန့်ရေးနှင့် ရပ်ရွာဇာတာဆက်ပြုလုပ်ခြင်း၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း