ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် နှင့် ရှမ်းပြည်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကော်မတီ (ထိုင်းနယ်စပ်)၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း