ယနေ့၌ ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့နှင့်ပတ်သတ်၍ RCSS ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Facebook

သတင်း