ယနေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့နှင့်ပတ်သက်၍ RCSS မှ ထုတ်ပြန်သည့် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

Taifreedom