ဘယ်ဘုရားမှ မကယ်နိုင်တော့ဘူး

ဘယ်ဘုရားမှ မကယ်နိုင်တော့ဘူး

Taifreedom