တာချီလိတ်ခရိုင်၊တာလေမြို့ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသည့် ဖြစ်စဥ်နှင့် ပတ်သက်၍ RCSS/SSA အမှတ်(၁) စစ်ဒေသ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Taifreedom