တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း (၇)ဖွဲ့၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး (7 NCA-S EAO Summit) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်